Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – ogólne wiadomości

Dopuszczalne stężenia i natężenia

Mówiąc o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych należy pamiętać o podstawowych miernikach ich szkodliwości. Są to

 • NDS – najwyższe dopuszczalne stężenia – oznaczają, że ekspozycja pracownika w ciągu 8 godzinnego dnia pracy (40 godzin na tydzień) na określony czynnik nie powoduje ujemnych skutków dla zdrowia i życia pracownika;
 • NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe – stężenie substancji, które nie powinno powodować ujemnych skutków, jeżeli występuje w środowisku nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w ciągu zmiany roboczej, w czasie nie krótszym niż 1 godzina;
 • NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe – stężenie substancji, które nie może być przekroczone ze względu na zagrożenie zdrowia i życia
 •  NDN – najwyższe dopuszczalne natężenia – wartość natężenia, któe w ciągu 8 godzinnego cyklu pracy nie powinno powodować ujemnych skutków dla zdrowia pracownika

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe

Podstawowy podział wyżej wymienionych czynników zawiera się w następujących kategoriach:

 • czynników fizycznych
 • czynników chemicznych
 • czynników biologicznych
 • czynników psychofizycznych

Czynniki fizyczne

Podstawowy podział czynników fizycznych zawiera się w podziale na:

 • czynniki niebezpieczne
 • czynniki uciążliwe

Czynniki niebezpieczne to:

 • ruchome elementy maszyn i urządzeń,
 • prąd elektryczny
 • wystające krawędzie i elementy
 • śliskie i nierówne powierzchnie
 • pożar, wybuch

Czynniki szkodliwe i uciążliwe to:

 • hałas
 • drgania
 • promieniowanie jonizujące
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie optyczne
 • pole elektrostatyczne
 • pyły przemysłowe
 • mikroklimat środowiska pracy

Czynniki chemiczne

Podstawowy podział czynników chemicznych to chemikalia o właściwościach:

 • uczulających
 • drażniących
 • toksycznych
 • mutagennych
 • rakotwórczych
 • upośledzających funkcje rozrodcze
 • żrące
 • łatwo palne
 • o właściwościach wybuchowych
 • o właściwościach utleniających

Czynniki biologiczne

 • mikroorganizmy (wirusy, bakterie, grzyby itd.)
 • makroorganizmy (rośliny, zwierzęta)

Czynniki psychofizyczne

 • obciążenie fizyczne
 • obciążenie psychonerwowe

Czynniki chemiczne,  posiadają swoje karty charakterystyk, w których uwzględnione są wszystkie zagrożenia związane z ich stosowaniem. Należy zapoznawać pracowników z informacjami zawartymi w karcie.

Sprawdź specjalistyczne publikacje z zakresu bhp i prawa pracy

Masz problem? Skorzystaj z darmowej porady.

Pisz na bezpieczenstwo.pracy.blog@gmail.com

 

 

4 comments on “Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – ogólne wiadomości
 1. interesuje mnie wszystko związanie z oświetleniem, jakie oświetlenie musi zapewnić pracodawca w środowisku pracy biurowej. (od strony prawnej)

  • Zmieniła się norma i teraz wszelkie pracę biurowe muszą mieć natężenie 500lx chyba, że praca biurowa jest niezwykle krótkotrwała to wtedy może mieć 300 lx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


 • Facebook