Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – wykaz

Zgodnie z art. 237 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.), dalej kp, pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową...

Czytaj Dalej →

Obowiązki pracodawcy względem zleceniobiorców i innych niepracowników

Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, o których mowa w art. 207 § 2, osobom...

Czytaj Dalej →

Pozwolenie pisemne na prowadzenie samochodów służbowych

Czy jest wymagane, aby pracodawca prowadził rejestr pracowników uprawnionych do prowadzenia samochodów służbowych? Czy wymagane jest pisemne pozwolenie na prowadzenie samochodu służbowego? Odpowiedź Brak jest jakichkolwiek obowiązków nałożonych przez...

Czytaj Dalej →

Odzież robocza a odzież ochronna

Zgodnie z art. 237 §1 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666), dalej kp, pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla...

Czytaj Dalej →

Obowiązki bhp niepracowników (zleceniobiorców, samozatrudnionych i innych)

Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) obowiązki, o których mowa w art. 211, w zakresie określonym przez pracodawcę lub inny podmiot organizujący pracę, ciążą...

Czytaj Dalej →

Uprawnienia do obsługi maszyn ziemnych, budowlanych i drogowych

Pracownik posiada uprawnienia do obsługi frezarki do nawierzchni dróg. Czy może obsługiwać także przecinarkę do nawierzchni dróg? Odpowiedź Zgodnie §23 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w...

Czytaj Dalej →

Zatrudnianie pracownika służby bhp

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666)  pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w...

Czytaj Dalej →

Czy pracodawca może szkolić pracowników w zakresie bhp

Zgodnie z art. 23711 §1. Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne...

Czytaj Dalej →

Treść umowy z poradnią medycyny pracy

Jak powinna wyglądać treść umowy z poradnią świadczącą usługi w ramach przeprowadzania badań profilaktycznych? Odpowiedź Stosownie do art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. 1997 nr 96...

Czytaj Dalej →

Program szczegółowy szkolenia bhp

Program ramowy szkolenia wstępnego i okresowego a program szkolenia opracowany dla określonych grup stanowisk (program szczegółowy) to pojęcia nie tożsame ze sobą. Zgodnie z §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki  i Pracy z dnia...

Czytaj Dalej →

Aktualności


  • Facebook