Szkolenie bhp wolontariuszy

Czy wolontariusze muszą odbyć szkolenie w dziedzinie bhp? Jakie obowiązki w zakresie bhp dotyczą podmiotu, który korzysta z pomocy wolontariuszy? Odpowiedź Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o...

Czytaj Dalej →

Szkolenie bhp – szczegółowe wymagania

Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie organizowania i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bhp określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr...

Czytaj Dalej →

Badania profilaktyczne przy zmianie stanowiska pracy

Pytanie Na jakie badania skierować pracownika, który zmienia stanowisko pracy? Odpowiedź Zgodnie z art. 229 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracownik podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom...

Czytaj Dalej →

Szkolenia bhp a obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 237 nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny...

Czytaj Dalej →

Jak przeprowadzić analizę stanu bhp?

Pytanie Jak przeprowadzić analizę stanu bhp? Jakie kryteria należy przybrać do jej oceny? Odpowiedź Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w...

Czytaj Dalej →

Wypadki przy pracy a deklaracja ZUS IWA

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2015 poz. 1242) za wypadek...

Czytaj Dalej →

Naruszenie przepisów bhp – katalog wykroczeń i przestępstw

Zgodnie z art. 283 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów...

Czytaj Dalej →

Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk?

Pytanie Kiedy wyposażyć zakład pracy w natrysk? Czy zakład pracy jakim jest przychodnia, wykonująca zabiegi stomatologiczne, musi posiadać natryski? Ile powinna wynosić liczba sitek natryskowych? Odpowiedź Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi...

Czytaj Dalej →

Dopuszczalna długość rzędu szaf w szatni pracowniczej

Pytanie Czy istnieją wymagania określające dopuszczalną długość rzędu szaf pracowniczych zlokalizowanych w szatni? Odpowiedź Zgodnie z §8 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp...

Czytaj Dalej →

Podejrzenie choroby zawodowej – podstawowe postępowanie

Zgodnie z art. 235, 2351 oraz 2352 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666) pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek podejrzenia choroby zawodowej. Obowiązek...

Czytaj Dalej →

Aktualności


  • Facebook