Darmowe druki i rejestry bhp

Poniżej zamieszczone zostały darmowe wzory druków i rejestrów związanych z bhp. Zapraszam do korzystania. Informacja o czynnikach rakotwórczych lub mutagennych Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp Karta wypadku przy...

Czytaj Dalej →

Przepisy oraz zasady bhp i ich treść

Ogólne informacje Używając stwierdzeń takich jak przepisy bhp i zasady bhp, należy mieć na uwadze to, że nie są one pojęciami ze sobą tożsamymi. Przepis prawny to każda zdaniokształtna...

Czytaj Dalej →

Obowiązki informacyjne pracodawcy – zaznajamianie pracowników z przepisami BHP

Wymagania formalne Na podstawie art.2474 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Oprócz tego, pracodawca jest obowiązany...

Czytaj Dalej →

Kiedy powołać koordynatora ds. bhp – szczegółowe wymogi

Wymagania formalne Zgodnie z art. 208 kodeksu pracy w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek: 1) współpracować ze...

Czytaj Dalej →

Ocena ryzyka zawodowego – szczegółowe wymagania dotyczące niektórych zagrożeń

Oprócz ogólnych wymogów dotyczących oceny ryzyka zawodowego, występowanie w środowisku pracy czynników i zagrożeń takich jak: a) substancje chemiczne, b) hałas i drgania, c) transport ręczny, d) narażenie na...

Czytaj Dalej →

Ocena ryzyka zawodowego – ogólne wiadomości

Wymagania formalne Na podstawie art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca: 1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, 2) informuje pracowników...

Czytaj Dalej →

Obowiązki kierownictwa w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 212 Kodeksu pracy, osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o...

Czytaj Dalej →

Wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

Wymagania formalne Na podstawie art. 225 Kodeksu pracy (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1502 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia...

Czytaj Dalej →

Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie bhp

Wymagania formalne Na podstawie art. 2071 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i...

Czytaj Dalej →

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Wymagania formalne Na podstawie art. 2091 pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 2) wyznaczyć pracowników do: a)...

Czytaj Dalej →

Aktualności

Darmowe druki i rejestry bhp

Poniżej zamieszczone zostały darmowe wzory druków i rejestrów związanych z bhp. Zapraszam do korzystania. Informacja o czynnikach rakotwórczych lub...

  • Facebook