Kiedy przydzielić środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych...

Czytaj Dalej →

Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), dalej...

Czytaj Dalej →

Drabiny a środki ochrony indywidualnej

Czy pracownicy wchodzący po drabinie na wyższe kondygnacje, muszą posiadać środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem? Odpowiedź Ogólnie obowiązujące przepisy wyróżniają dwie formy użytkowania drabin. Pierwszą z nich jest...

Czytaj Dalej →

Kiedy aktualizować ocenę ryzyka zawodowego

Zgodnie z §39a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2013...

Czytaj Dalej →

Ustęp a liczba zatrudnionych pracowników

Zatrudniam w sumie 16 pracowników. Budynek, gdzie pracujemy, jest tak zaprojektowany, że znajduje się w nim jeden ustęp (a składa się z dwóch kondygnacji). Pracę na jednej zmianie (pracujemy...

Czytaj Dalej →

Przydział odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. art. 2378 pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1...

Czytaj Dalej →

Transport materiałów za pomocą podestu ruchomego

Czy można transportować materiały budowlane na poszczególne kondygnacje budynku za pomocą podestu ruchomego? Odpowiedź Podstawowe wymagania związane z montażem, demontażem i eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych określa §51 ust....

Czytaj Dalej →

Zniszczona odzież a dopuszczenie do pracy

Zgodnie z art. 2379 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), dalej kp, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej...

Czytaj Dalej →

Wypadek pracodawcy i właściciela jednoosobowej firmy

Jestem pracodawcą prowadzącym mikroprzedsiebiorstwo usługowe (zatrudniam 3 osoby, przy czym sam również wykonuję pracę u klientów) i uległem wypadkowi podczas wykonywania czynności. Czy obejmuje mnie również postępowanie powypadkowe na...

Czytaj Dalej →

Aktualności

BHP praktycznie. Komentarz

ebook okładka bhp komentarz
Publikacja stanowi praktyczny komentarz do działu dziesiątego Kodeksu pracy. Oprócz obecnie obowiązującego brzmienia przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy, opracowanie...

  • Facebook