Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy?

Kto może prowadzić instruktaż stanowiskowy? Czy muszą to być kierownicy, czy można te zadanie zlecić np. brygadziście? Odpowiedź Zgodnie z §11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z...

Czytaj Dalej →

Programy ramowe a programy szczegółowe szkolenia w dziedzinie bhp

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860...

Czytaj Dalej →

Norma czasu pracy a czynniki szkodliwe

W jakim wymiarze czasowym pracować może pracownik, jeśli jest narażony na oddziaływanie czynników szkodliwych, jakimi są drgania (obsługa maszyn budowlanych)? Odpowiedź Zgodnie z art. 148 Kodeksu pracy (Dz. U....

Czytaj Dalej →

Kto podlega szkoleniom bhp?

Na podstawie art. 237 § 2 i 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), dalej kp, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika...

Czytaj Dalej →

Dokumentacja szkolenia bhp

Jaka dokumentacja szkolenia bhp jest niezbędna, aby szkolenie w świetle prawa było akceptowalne? Odpowiedź Zgodnie z §5 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004...

Czytaj Dalej →

Obowiązki organizatora szkoleń bhp

Zgodnie z §4 i §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004...

Czytaj Dalej →

Stanowisko pracy pracownika biurowego

Czy pracownik wykonujący prace biurowe (porządkowanie dokumentów, ich kontrola) musi mieć zapewnione krzesło z podłokietnikami? Odpowiedź W obecnym stanie prawnym można wyróżnić następujący, nieformalny podział grupy pracowników wykonujących czynności...

Czytaj Dalej →

Kiedy przydzielić środki ochrony indywidualnej

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych...

Czytaj Dalej →

Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego

Zgodnie z §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.), dalej...

Czytaj Dalej →

Drabiny a środki ochrony indywidualnej

Czy pracownicy wchodzący po drabinie na wyższe kondygnacje, muszą posiadać środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem? Odpowiedź Ogólnie obowiązujące przepisy wyróżniają dwie formy użytkowania drabin. Pierwszą z nich jest...

Czytaj Dalej →

Aktualności


  • Facebook